U bevindt zich hier

Algemene voorwaarden Hotel Azur 

legal disclaimer

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Hotel Azur. Hotel Azur levert alle mogelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Hotel Azur behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Hotel Azur.


Artikel 1.

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door het hotel, die zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.

Artikel 2.

Check in is voorzien vanaf 15:00 op de dag van aankomst.
Check out kan tot 11:00 op de dag van vertrek.
Bij laattijdige check-out vanaf 11u00 kan het hotel hiervoor een toeslag in rekening brengen.

Artikel 3.

Maximaal 1 huisdier per kamer zijn welkom mits een toeslag van 15,00 €. Het hotel behoudt het recht om voor extra schoonmaakkosten of schade veroorzaakt door het huisdier in rekening te brengen.

Artikel 4.

Kinderen van alle leeftijden zijn welkom.
Voor kinderen geldt geen toeslag voor het gebruik van babybedjes.
Beschikbaarheid van babybedje is altijd op aanvraag en dient door het hotel te worden bevestigd.
Extra bedden kunnen  voorzien worden op aanvraag mits toeslag.

Artikel 5.

Annuleren van een geboekte kamer is niet mogelijk.

Artikel 6.

Voortijdig vertrek
Indien de klant beslist het evenement voortijdig te beëindigen, en of indien de klant/ een deelnemer beslist om de vergaderzalen en of het hotel te verlaten voor het verstrijken van de geboekte vertrekdatum, dan is Hotel Azur gerechtigd om de resterend voorziene/ geboekte dagen en of overnachtingen, incl. de gereserveerde faciliteiten/ aanhorigheden, integraal aan te rekenen tegen het contractueel overeengekomen tarief.

Artikel 7.

 Rookverbod / anti drugsbeleid
Hotel Azur heeft een strikt anti drugsbeleid. Op het terrein en in de gebouwen is het verkopen, bezitten en gebruiken van drugs streng verboden. Oneigenlijk verkopen, gebruiken of bezitten van lachgas valt hier ook onder. Roken is niet toegestaan in de gebouwen en dus ook niet op de hotelkamers. Bij vaststelling van het overtreden van een van bovengenoemde zaken, rekent het hotel een geldboete van € 150 aan en zal/zullen de persoon/personen meteen gevraagd worden om te vertrekken. Indien onze brandmeldinstallatie afgaat door nalatigheid uwerzijds, zijn wij genoodzaakt de kamer te betreden zodoende we de veiligheid van de andere gasten en uzelf kunnen garanderen. Het afdekken van een rookmelder bedraagt een boete van € 500 en zullen de personen meteen gevraagd worden het hotel te verlaten. Om deze reden mag het hotel naar eigen inzien een borg vragen aan hetzelfde bedrag als de mogelijke boete.

Artikel 8.

Brandpreventie en veiligheidsprocedures.
Nooduitgangen moeten altijd vrij blijven van obstructies en aanduidingen van hun locatie zichtbaar gelaten worden voor iedereen die de functie bijwoont. Daar waar expliciet vermeld, moeten brand- en nooddeuren steeds gesloten blijven. Niets mag bevestigd worden aan de panieksluitingen, noch mogen materialen vooraf achter de deuren geplaatst worden
Traphallen die dienst doen als vluchtroute moeten vrij gehouden worden van obstructies
Het is verboden ontvlambare, explosieve of gevaarlijke vloeistoffen of producten binnen te brengen in het hotel, alsook om aanpassingen te maken aan bestaande installaties, materialen, meubels of uitrusting daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoteldirectie. 
Gordijnen, muurbekledingen en elk ander decoratief materiaal opgehangen of vastgemaakt aan of tegen muren en plafonds, moet vervaardigd zijn uit tenminste brandvertragend of brandvrij materiaal. Indien deze materialen worden opgehangen in deuropeningen of gangen moeten ze scheiden in het midden en zo worden bevestigd dat ze gemakkelijk opzij getrokken kunnen worden
De elektrische voorzieningen mogen niet overbelast worden
Brandbestrijdingsvoorzieningen mogen niet misbruikt worden
Het rookverbod dient altijd gerespecteerd te worden

Department internationaal vlaanderen

Het departement Internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van toeristische logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen.
Department Internationaal Vlaanderen; dienst toeristische vergunningen. Boudewijnlaan 30 bus 8, 1000 Brussel. 0032 2 553 29 50 logies@iv.vlaanderen.be.